PRZEWAGA DZIĘKI ANALIZIE DANYCH
PRZYSZŁOŚĆ TRANSPORTU DROGOWEGO.

Najlepsze ładunki za najlepszą cenę

CARGONEXX DLA PRZEWOŹNIKÓW.

Szukasz dodatkowych zleceń? Masz wolny transport powrotny? Dołącz do Cargonexx!

Otrzymuj zlecenia bez telefonowania, wysyłania E-maili czy faksów i negocjowania cen. Cargonexx wypłaca Ci pieniądze od razu po zrealizowaniu zlecenia. Okres płatności wynosi zaledwie 5 dni od momentu otrzymania dokumentów przewozowych. Rejestracja na Cargonexx jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Sprawdź nas!

Zarejestruj się teraz!

W TAKI SPOSÓB FUNKCJONUJE CARGONEXX DLA PRZEWOŹNIKÓW

Cargonexx dla spedytorów.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Będziemy informować Cię o wszystkim na bieżąco.W TAKI SPOSÓB FUNKCJONUJE CARGONEXX DLA SPEDYTORÓW.

O NAS
Nowa idea i innowacyjne technologie w transporcie drogowym – to wiele zalet dla każdego.
Chcemy połączyć spedytorów i przewoźników dając obu stronom możliwość czerpania korzyści!

 

Co kryje się za Cargonexx?

Cargonexx to zespół przedsiębiorców, specjalistów innowacyjnych technologii i ekspertów logistycznych. Cargonexx jest niemieckim start-upem z siedzibą w Hamburgu, który jest finansowany przez prywatnych inwestorów. Budujemy największą dygitalną sieć transportów ciężarowych w Europie.

Czym się kierujemy?

Digitalizacja ułatwia nam życie każdego dnia. Jesteśmy przekonani, że ułatwi również logistyczne rozwiązania w transporcie drogowym.

Dzięki nowoczesnej technologii budujemy coś wyjątkowego. Spedycje, które są zarejestrowane w sieci transportowej Cargonexx, mogą już za pomocą kilku kliknięć zlecić przewóz towaru po cenie rynkowej. Cargonexx, który jest w świetle prawa spedycją, przejmuje pełną odpowiedzialność za realizację każdego przyjętego zlecenia. Natomiast przewoźnicy, którzy są częścią sieci transportowej Cargonexx, otrzymują automatycznie dopasowane do ich profilu propozycje zleceń. Cargonexx daje gwarancję jakości i bezpieczeństwa obu stronom.

Jesteśmy przekonani, że dzięki Cargonexx rynek transportu drogowego stanie się wkrótce przejrzysty, niezawodny i da wszystkim równe szanse. Zapewniamy właściwą równowagę pomiędzy interesami spedytorów, a interesami przewoźników.

 

Jak funkcjonuje technologia cen rynkowych?

Każdy dzień jest inny, każda trasa jest inna. Popyt i podaż w transporcie drogowym może zmieniać się z godziny na godzinę w zależności m.in. od trasy, czy rodzaju ładunku.

Cargonexx stawia na analizę danych statystycznych. Analizuje informacje takie jak np. rodzaj towaru, obecną sytuację na rynku, dane o ruchu drogowym czy informacje dotyczące pogody. Następnie na podstawie specjalnych modeli matematycznych ocenia je. Te wysoce złożone procedury statystyczne służą analizie czynników, które mają wpływ na oszacowanie cen rynkowych w transporcie drogowym. Im więcej danych, tym bardziej dokładne wyniki analiz.

Jakie są Twoje korzyści? Jeśli cena proponowana przez Cargonexx wydaje Ci się atrakcyjna, to możesz od razu przyjąć zaproponowane od nas zlecenie. Nie ponosisz żadnego ryzyka. Termin płatności za zrealizowany transport wynosi zaledwie 5 dni roboczych.

Znane z:

To mówią nasi partnerzy

"Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Cargonexx."

Piotr Chałupniczak,

BC Logistics Sp. z o.o.

"Komplement: takich firm jak Cargonexx brakuje w branży transportowej."

Grzegorz Galikowski,

CONTRAKT WENTYLACJE GRZEGORZ GALIKOWSKI

"Współpraca z Cargonexx układa się bardzo sprawnie. Bardzo dobry przepływ informacji, rewelacyjna komunikacja. Brakuje takich firm na rynku!"

Dariusz Woźniak,

VAN cargo / VAN group


Copyright 2018 Cargonexx GmbH
IMPRESSUM

Cargonexx GmbH
Große Bäckerstr 10
20095 Hamburg

Telefon +49 (0) 40 605 33 85-00
E-Mail hallo@cargonexx.de

Vertreten durch
Rolf-Dieter Lafrenz, Geschäftsführer

Handelsregister
Amtsgericht Hamburg
HRB 139798

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
USt-IdNr. gemäß §27a UStG: DE304420013

Polityka PRYWATNOŚCI

Oświadczenie o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej "danymi") w ramach naszej oferty online oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści, jak również zewnętrznych obecności online, np. naszych profili w mediach społecznościowych (zwane dalej łącznie "ofertą internetową"). W odniesieniu do stosowanych terminów, takich jak "przetwarzanie" lub "osoba odpowiedzialna", odsyłamy do definicji zawartych w art. 4 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Osoba odpowiedzialna:

Cargonexx GmbH Große Bäckerstr 10 20095 Hamburg Niemcy

Telefon +49 (0) 40 605 33 85-00 Adres e-mail: hallo@cargonexx.de

Reprezentowany przez:

Rolf-Dieter Lafrenz, Dyrektor zarządzający

Dane rejestrowe Sąd Rejonowy w Hamburgu HRB 139798

Numer identyfikacji podatkowej NIP zgodnie z § 27a UStG: DE304420013

Pełnomocnik rządu ds. ochrony danych:

Tobias Mauss

Neuer Wall 10, 20354 Hamburg

Telefon: 040 / 999 99 52-0. Adres e-mail: datenschutz@datenschutzbeauftragter-hamburg.de

Rodzaje przetwarzanych danych:

  • Dane osobowe (np. nazwy, adresy).
  • Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
  • Dane użytkowe (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu).
  • Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

Cel przetwarzania:

  • Dostarczanie oferty online, jej funkcji i treści.
  • Środki bezpieczeństwa.

Użyte terminy

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "podmiotem danych"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub co najmniej jednej cechy szczególnie wyrażające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

"Przetwarzanie" oznacza każdą operację przeprowadzaną za pomocą lub bez użycia zautomatyzowanych procedur lub każdą taką serię operacji związanych z danymi osobowymi. Termin ten jest bardzo obszerny i obejmuje praktycznie każde przetwarzanie danych. "Odpowiedzialny" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, instytucję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Obowiązujące podstawy prawne

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy Cię o podstawie prawnej przetwarzania naszych danych. Jeżeli podstawa prawna nie została wymieniona w oświadczeniu o ochronie danych, zastosowanie ma następująca zasada: Podstawą prawną do uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO, podstawą prawną do przetwarzania w celu wykonania naszych usług i wykonania czynności kontraktowych oraz do udzielania odpowiedzi na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, podstawą prawną do przetwarzania w celu wykonania naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a podstawą prawną do przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku gdy istotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Środki ostrożności

Prosimy o regularne sprawdzanie informcji dotyczących treści naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Oświadczenie o ochronie danych będziemy dostosowywać, gdy tylko będzie to konieczne w związku z wprowadzanymi zmianami dotyczącymi przetwarzania danych. Poinformujemy Cię, gdy tylko zmiany te będą wymagały współudziału (np. Twojej zgody) lub jakiegoś innego indywidualnego powiadomienia.

Współpraca z podmiotami zmieniającymi umowę i stronami trzecimi

Ujawnienie danych innym osobom i firmom (podmiotom zmieniającym umowę lub osobom trzecim) w ramach przetwarzania przez nas danych, przekazanie ich lub udzielenie im w inny sposób dostępu do danych może nastąpić wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnego (np. jeśli przekazanie danych osobom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO do celów realizacji umowy jest konieczne), jeśli wyraziłeś na to zgodę, jeśli obowiązek prawny to przewiduje lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w przypadku korzystania z agentów, hostów internetowych itp.). Jeśli zlecamy przetwarzanie danych osobom trzecim na podstawie tzw. "Umowy o przetwarzaniu umowy ", odbywa się to na podstawie art. 28 RODO.

Przekazywanie danych do państw spoza Uni Europejskiej

W przypadku przetwarzania danych w państwie trzecim (tj. w państwie spoza Uni Europejską (UE) lub spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)) lub w kontekście korzystania z usług osób trzecich, ujawniania lub przekazywania danych osobom trzecim ma miejsce tylko wtedy, gdy odbywa się to w celu wypełnienia naszych (przed)kontraktowych zobowiązań, na podstawie Twojej zgody, zobowiązania prawnego lub naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, przetwarzamy lub zostawiamy dane w państwie trzecim tylko w przypadku spełnienia specjalnych wymogów opisanych w art. 44 i nast. RODO. Oznacza to np., że przetwarzanie odbywa się na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego wymogom UE (np. dla USA przez " Privacy Shield") lub zgodność z oficjalnie uznanymi specjalnymi zobowiązaniami umownymi (tzw. "standardowe klauzule umowne").

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo żądać potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane, a także uzyskania informacji o tych danych oraz dalszych informacji i kopii danych zgodnie z art. 15 RODO. Zgodnie z art. 16 RODO masz prawo zażądać uzupełnienia danych lub skorygowania nieprawidłowych danych, które Ciebie dotyczą. Zgodnie z art. 17 RODO masz prawo żądać natychmiastowego usunięcia odpowiednich danych lub też ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO. Masz prawo zażądać, aby przekazane przez Ciebie dane dotyczące Twojej osoby zostały otrzymane zgodnie z art. 20 RODOi zażądać ich przekazania innym osobom odpowiedzialnym. Zgodnie z art. 77 RODO masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo do odwołania udzielonej na podstawie art. 7 ust. 3 RODO zgody ze skutkiem późniejszym.

Prawo sprzeciwu

W każdej chwili możesz sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych, które Cię dotyczą, zgodnie z art. 21 RODO. Sprzeciw może zostać wniesiony w szczególności w odniesieniu do przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

Pliki cookie i prawo sprzeciwu w reklamie bezpośredniej

"Cookies" to małe pliki, które są zapisywane na komputerze użytkownika. W plikach cookie mogą być przechowywane różne dane. Plik cookie jest używany głównie do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym jest przechowywany) podczas lub po jego wizycie w serwisie internetowym. Tymczasowe pliki cookie, "session cookies" lub "transient cookies", są plikami cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu przeglądarki. W takim pliku cookie np. zawartość koszyka zakupów może być przechowywana w sklepie internetowym lub w login jam. Pliki cookie są określane jako "permanent" lub "persistent" i pozostają w pamięci nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład, status logowania może zostać zapisany, gdy użytkownik odwiedzi stronę po kilku dniach. W takim pliku cookie mogą być również zapisywane zainteresowania użytkowników wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych. ." Third-party cookie" to takie pliki, które są oferowane przez dostawców innych niż podmiot odpowiedzialny za obsługę oferty online (w innym przypadku, jeśli są to tylko jego cookie, są one nazywane " first-party cookie"). Możemy używać tymczasowych i stałych plików cookie i wyjaśniamy ich zastosowanie w ramach niniejszego Oświadczenia o ochronie danych. Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były zapisywane na ich komputerze, są proszeni o dezaktywację odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych oferty online.

W przypadku wielu usług można zgłosić ogólny sprzeciw wobec stosowania plików cookie do celów marketingu internetowego, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem amerykańskiej strony internetowej http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/.Co więcej, zapisywanie plików cookie można osiągnąć poprzez ich dezaktywację w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej oferty online mogą być wykorzystane.

Usuwanie danych

Dane przez nas przetwarzane zostaną usunięte lub ich przetwarzanie ograniczone zgodnie z art. 17 i 18 RODO. O ile niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie stanowi wyraźnie inaczej, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a ich usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są niezbędne do innych, prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie jest ograniczone. Oznacza to, że dane są zablokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.

Zgodnie z wymogami prawnymi w Niemczech przechowywanie jest realizowane przez 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 AO, 257 ust. 1 pkt 1 i 4, 4 HGB (księgi, rejestry, sprawozdania zarządu, dokumenty księgowe, księgi handlowe, dokumenty związane z opodatkowaniem itp.) oraz 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 nr 2 i 3, par. 4 HGB (listy handlowe).

Hosting

Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do świadczenia następujących usług: usług infrastrukturalnych i platformowych, pojemności obliczeniowej,usług związanych z przestrzenią dyskową i bazą danych, usług bezpieczeństwa i konserwacji technicznej, z których korzystamy do obsługi proponowanej oferty online. My lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane osobowe, dane kontaktowe, dane dotyczące zawartości, dane kontraktowe, dane użytkowe, dane meta- i komunikacyjne klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających naszą ofertę online w oparciu o nasze uzasadnione interesy, w celu zapewnienia skutecznego i bezpiecznego dostarczania oferty online zgodnie z art. 3. 6 ust. 1 lit. f RODO w połączeniu z. art. 28 RODO (zawarcie umowy dot. realizacji zamówienia).

Wykonywanie usług kontraktowych

Przetwarzamy dane osobowe (np. nazwiska i adresy oraz dane kontaktowe użytkowników), dane kontraktowe (np. świadczone usługi, imiona i nazwiska osób kontaktowych, dane dotyczące płatności) w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i usług zgodnie z art. 6 ust. 1 litr b. RODO. Do zawarcia umowy wymagane są wpisy oznaczone na formularzach internetowych jako obowiązkowe. Korzystając z naszych usług online, zapisujemy adres IP oraz czas aktywności danego użytkownika. Dane są przechowywane zgodnie z naszymi uzasadnionymi celami, jak również ochroną użytkownika przed niewłaściwym wykorzystaniem i innym nieautoryzowanym użyciem. Co do zasady przekazanie tych danych osobom trzecim nie następuje, chyba że jest to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje obowiązek prawny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane zostaną usunięte po wygaśnięciu ustawowej gwarancji i porównywalnych zobowiązań; konieczność ich przechowywania będzie sprawdzana co trzy lata; w przypadku ustawowych obowiązków archiwizacyjnych dane zostaną usunięte po ich wygaśnięciu. Informacje zapisane na możliwym koncie klienta pozostają do momentu jego usunięcia.

Informacje dotyczące ochrony danych w procesie składania wniosków

Przetwarzamy dane aplikującego wyłącznie do celów i w kontekście procedury rekrutacyjnej zgodnie z wymogami prawnymi. Przetwarzanie danych aplikujących odbywa się w celu wypełnienia naszych (przed)umownych zobowiązań w ramach postępowania aplikującego w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODOart. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeśli przetwarzanie danych staje się dla nas konieczne, np. w ramach procedur prawnych (w Niemczech obowiązuje dodatkowo § 26 BDSG).

Procedura składania podań wymaga, aby kandydaci dostarczyli nam swoje dane. Jeżeli oferujemy formularz online, niezbędne dane kandydatów są oznaczone w inny sposób, co wynika z opisu stanowiska i zasadniczo obejmują dane osobowe, adresy pocztowe i kontaktowe oraz dokumenty należące do zgłoszenia, takie jak list motywacyjny, życiorysy i zaświadczenia. Ponadto kandydaci mogą dobrowolnie przekazać nam dodatkowe informacje.

Składając do nas podanie, kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych na potrzeby procedury składania wniosków zgodnie z rodzajem i zakresem określonym w niniejszej deklaracji o ochronie danych.

O ile w ramach procedury składania podań dobrowolnie przekazywane są szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, to są one przetwarzane również zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b RODO (np. dane dotyczące stanu zdrowia, jak np. wysoki stopień niepełnosprawności lub pochodzenie etniczne). Jeżeli w trakcie procedury składania podań kandydaci zostaną poproszeni o podanie szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, są one dodatkowo przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODZAJ (np. dane dotyczące stanu zdrowia, jeżeli są one wymagane do wykonywania zawodu).

O ile jest to możliwe,kandydaci mogą przesłać swoje zgłoszenia do nas za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na naszej stronie internetowej. Dane są szyfrowane i przekazywane do nas zgodnie z obowiązującymi standardami technologicznymi. Kandydaci mogą również przesłać nam swoją aplikację pocztą elektroniczną. Należy jednak pamiętać, że wiadomości e-mail z reguły nie są wysyłane w formie zaszyfrowanej i że kandydaci sami muszą się upewnić, że są one zaszyfrowane. W związku z tym nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za przesyłanie aplikacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą na naszym serwerze i dlatego zalecamy korzystanie z formularza on-line lub wysłania aplikacji za pośrednictwem poczty. Kandydaci mogą przesłać nam swoje zgłoszenie pocztą, zamiast korzystać z internetowego formularza zgłoszeniowego i poczty elektronicznej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania o pracę, dane dostarczone przez kandydatów mogą być przez nas dalej przetwarzane w celu zatrudnienia. W przeciwnym razie, jeśli aplikacja o pracę nie zostanie zaakceptowana, dane kandydatów zostaną usunięte. Dane kandydatów zostaną również usunięte w przypadku wycofania podania o pracę, do czego kandydaci mają w każdej chwili prawo. Usunięcie danych nastąpi po upływie sześciu miesięcy, z zastrzeżeniem uzasadnionego odwołania przez aplikanta, tak abyśmy mogli odpowiedzieć na wszelkie dalsze pytania związane z aplikacją i wywiązać się z naszych obowiązków wynikających z ustawy o równym traktowaniu. Faktury za zwrot kosztów podróży są archiwizowane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Funkcja rejestracji

Użytkownicy mogą opcjonalnie utworzyć konto użytkownika. Podczas procesu rejestracji użytkownicy otrzymają wymagane informacje. Dane wprowadzone podczas rejestracji zostaną wykorzystane w celu korzystania z oferty. Użytkownicy mogą być informowani e-mailem o istotnych informacjach dotyczących ofert lub rejestracji, takich jak zmiany zakresu ofert lub warunki technicznych. W przypadku zamknięcia konta użytkownika, jego dane związane z kontem użytkownika zostaną usunięte, z zastrzeżeniem przechowywania, które jest niezbędne w celach handlowych lub podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W zakresie obowiązku użytkownika należy zapisanie swoich danych przed rozwiązaniem umowy. Jesteśmy uprawnieni do nieodwracalnego usunięcia wszystkich danych użytkownika przechowywanych w czasie trwania umowy.

W ramach korzystania z naszych funkcji rejestracji i logowania oraz korzystania z kont użytkowników, przechowujemy adres IP oraz czas odpowiednich aktywności użytkownika. Dane są przechowywane zgodnie z naszymi uzasadnionymi roszczeniami oraz ochroną użytkownika przed niewłaściwym wykorzystaniem i innym nieautoryzowanym użyciem. Przekazanie tych danych osobom trzecim nie następuje co do zasady, chyba że jest to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje obowiązek prawny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Adresy IP są anonimizowane lub usuwane najpóźniej po 7 dniach.

Obecność w mediach społecznościowych

Prezentujemy się na portalach i platformach społecznościowych, aby komunikować się z aktywnymi klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami oraz informować ich o naszych usługach. Przy uzyskiwaniu dostępu do odpowiednich sieci i platform zastosowanie mają warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych obowiązujące operatorów tych sieci i platform. O ile nasza polityka prywatności nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, którzy komunikują się z nami w ramach sieci i platform społecznościowych, np. piszą artykuły na naszych stronach internetowych lub wysyłają do nas wiadomości.

Integracja usług i treści świadczonych przez strony trzecie

W ramach naszej oferty online nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) treści lub usług oferowanych przez osoby trzecie w celu włączenia ich treści i usług, takich jak filmy wideo lub czcionki (zwane dalej "treścią"). Wiąże się to zawsze z założeniem, że zewnętrzni dostawcy tych treści odbierają adres IP użytkowników, ponieważ bez adresu IP nie mogliby wysłać treści do ich przeglądarki. Do wyświetlenia tej zawartości wymagany jest zatem adres IP. Dokładamy wszelkich starań, aby używać tylko tych treści, których odpowiedni dostawcy wg adresu IP używają tylko do dostarczenia treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać tzw. znaczniki pikselowe (niewidoczne grafiki, znane również jako "web beacon") do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe mogą być używane do analizy informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Informacje pseudonimowe mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin i inne informacje dotyczące korzystania z naszej oferty online, jak również mogą być z nimi powiązane z innych źródeł.

Vimeo

Możemy zintegrować filmy wideo z platformy "Vimeo" dostawcy Vimeo Inc, Uwaga: Dział Prawny, 555 West 18th Street New York, Nowy Jork 10011, USA. Polityka prywatności: https://vimeo.com/privacy. Należy pamiętać, że firma Vimeo może korzystać z Google Analytics i odwoływać się do polityki prywatności (https://www.google.com/policies/privacy) oraz opcji rezygnacji w Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) lub do ustawień Google aby wykorzystać dane do celów marketingowych (https://adssettings.google.com/.).

Czcionki Google

Integrujemy czcionki ("czcionki Google") dostawcy Google LLC, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook

W ramach naszej obecności w Internecie korzystamy za Państwa zgodą z „Tracking-Pixel” firmy Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Ten piksel może być użyty do śledzenia zachowania użytkowników, którzy klikną na reklamę na Facebooku, a następnie zostaną przekierowani na naszą stronę . Dzięki temu możemy mierzyć skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynku. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy Państwa zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami. Facebook może łączyć te informacje z Państwa kontem na Facebooku, a także wykorzystywać je do własnych celów promocyjnych, zgodnie z Polityką Wykorzystania Danych Facebooka https://www.facebook.com/about/privacy/.

Mają Państwo możliwość zabronić Facebookowi i jego partnerom zamieszczania reklam. Ustawienia reklam Facebooka można edytować na stronie: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Aby zablokować śledzenie przez piksel Facebook, kliknij na poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony w taki sposób, aby uniemożliwić śledzenie danych podczas odwiedzania tej strony internetowej:

Wyłączanie funkcji Pixel na Facebooku